Taisyklės ir Sąlygos

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, pažymite, kad sutinkate su “Taisyklės ir Sąlygos”, ir paspaudžiate „Tęsti“.

2. Jūs įsipareigojate

Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

3. Mūsų teisės

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

4. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

5. Prekių pristatymas

Prekes pristatome mes arba mūsų įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
Jums pasirašius prekės įteikimo kvite laikoma, kad siunta yra perduota.
Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai užfiksuoti, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius prekės įteikimo kvite be pastabų, laikoma, kad Siunta pristatyta tvarkinga.

6. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota
Prekes grąžinate Jūs savo transportu.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

7. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus susijusius su prekių įsigijimu, dalyvavimu žaidimuose ir loterijose, akcijomis ir naujienomis svetainėje siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroniniu adresu info [eta] inforeg.lt. Papildomai galima susisiekti telefonu 867538477 arba Skype žinučių tarnybos vart. vardas: GiedKazl.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.